Vår Filosofi

Hur gör man för att bli riktigt bra på något? Vi på Geomek tycker att det gäller att kavla upp ärmarna och göra jobbet. Skaffa sig kunskap, anställa duktiga människor och alltid ha kunden i fokus. Det är så vi har resonerat i alla år.

Vår filosofi gör ditt arbete enklare, mer effektivt och mindre kostsamt. Detta är genomgående vare sig det handlar om ett stort infrastrukturprojekt eller en mindre miljögeoteknisk undersökning.

Våra arbetsområden

Vi marknadsför systemlösningar, produkter och tjänster inom geotekniska undersökningar och borrad grundläggning. För att ta hand om eftermarknaden har vi en välutrustad serviceorganisation med både verkstad och fältservice. Vi har både större och mindre entreprenörer och konsulter som kunder. Genom vår kunskap i området erbjuder vi den produkt eller systemlösning som bäst tillgodoser våra kunders krav och behov.

Geomeks grundidé är att inte binda sig till en leverantör eller ett varumärke, utan erbjuda den mest prisvärda produkten för kunden och dennes projekt. Vi strävar efter att bli en naturlig samarbetspartner för både kunder och leverantörer. Vi strävar efter att skapa bästa möjliga förutsättningar för ett lyckat samarbete. Det gör vi genom att ställa höga krav på oss själva, på produkterna som vi säljer i kombination med långa erfarenhet och kompetens.

Vår historia

Geomek startade sin verksamhet 1995. Under resans gång har vårt företag haft en stark tillväxt med ökad omsättning. Idag ägs vi av industrikoncernen Indutrade.

Genom att ha funnits i branschen i decennier vågar vi påstå att vi har kommit en bra bit på vägen. Vi har byggt upp omfattande erfarenhet och kompetens.

Vår framtid

Vi gör ett bra jobb, men nöjda blir vi aldrig. Varje dag lär vi oss något nytt. Varje dag ställs vi inför nya spännande utmaningar från alla våra kunder runtom i Skandinavien. Det är det som gör vårt jobb så roligt.

Varmt välkommen till Geomek du med. Kontakta oss när du vill; så tittar vi närmare på dina funderingar, mål, din tidsplan och budget för projektet.

Vår gemensamma framtid

Vi på Geomek är en del av omställningen till ett koldioxidneutralt samhälle och vår ambition är att göra allt vi kan för att driva på denna utveckling. Läs mer om vår miljöpolicy.

Geomek motsätter sig all typ av typ av korruption inklusive mutor och utpressning i enighet med Indutrades uppförandekod. Vi eftersträvar alltid långsiktiga relationer med våra affärspartners.