Grundläggning

Grundläggningsmaskiner

Kunnande, högsta kvalitet och ständig produktutveckling.

Kontakta oss

Kunnande, högsta kvalitet och ständig produktutveckling. Det är egenskaper som gjort att vi valt att samarbeta med Bauer Maschinen och dess dotterbolag. Det är också egenskaper som gjort företaget till världsledande inom utrustningar och maskiner för grundläggning. I Bauer group ingår – förutom Bauer själva – Klemm, RTG, Spantec och MAT, med flera.

Närhet till kunden är ett viktigt begrepp. Utöver sju produktionsanläggningar i Tyskland, har Bauer Maschinen också etablerat tillverkning och utveckling i Italien, Sverige, USA, Ryssland, Kina och Malaysia. 

Produkterna marknadsförs och distribueras via ett nätverk av återförsäljare samt egna försäljningskontor, representanter och agenter.

Telefon

08-744 05 00