Topphammare - Guide

Vad är topphammarborrning och hur går det till?

Vad är topphammarborrning?

Vid topphammarborning har du en borrkrona längst ner i ändan på en borrsträng, i vars andra ända det som sköter både rotation och slag sitter. Det vill säga, topphammaren, i masten på borriggen. Detta gör att topphammarborrning aldrig är lika effektivt som sänkhammarborrning, då slagenergin måste färdas genom borrsträngen ner till kronan. Således minskar dessutom effektiviteten med djupet.

Topphammaren är hydraulisk och driver en hejare inne i hammaren och en rotation. I hammaren sitter en nackadapter, på denna gängar man en spolhuvudsadapter. Utanpå spolhuvudsadaptern träs en spolring, som har till uppgift att leda vatten eller injekteringsbruk ner i borrsträngen. Vid OD-borrning gängar man dessutom på en spolklocka på spolhuvudsadaptern.

Varför topphammare?

Det är enklare och billigare, man behöver egentligen bara det som sitter på maskinen. Om markförhållandena är känsliga är det skonsamt, eftersom man inte blåser ner en massa komprimerad luft i marken. Vid Stagborrning är det helt enkelt enda allternativet.

Tillämpningar

Inom grundläggning i Skandinavien används topphammare mest för borrning av självborrande stag. Man kan även driva ner rör med ringsystem, eller OD-system.

Stagborrning

Man behöver ingen kompressor för stagborrning, istället använder man vatten eller injekteringsbruk som spolmedium. För att uppnå önskad effektivitet är det viktigt att man har rätt storlek på hammare till rätt stag. Det är annars risk att man skadar hammaren, att kapaciteten blir låg eller obefintlig.

Geomek – Borrutbildning

Vill du lära dig mer om borrning?
Geomek håller sedan flera år tillbaka en borrutbildning. Denna vänder sig till tjänstemän och yrkesarbetare på grundläggningsföretag, samt konstruktörer.
Utbildningen fokuserar på grundläggande principer och förhållningssätt för borrning, samt skötsel och underhåll av borrutrustning. Vår erfarenhet visar att det finns mycket pengar och huvudvärk att spara på att optimera sin borrning och skötsel av utrustning.

Osäker på vad du behöver?
Lugn, vi hjälper dig

Välkommen Hugo!

Vad var det som fick dig att söka dig till Geomek? – Jag kände att det var en naturlig utveckling, att bli säljare inom Grundläggning. Geomek är ett företag som [...]
Read more