Rotationsenheter

Vi kan leverera Klemm-rotationsenheter i flera utföranden beroende på applikation, med eller utan mandril chuck. De vanligaste modellerna är KH 9, KH 13, KH 22 samt KH 32. Den nyutvecklade KH 14 kan fås i flera olika utföranden.