Oljor/fett

Oljor/fett

Hos oss kan du beställa fetter, smörjmedel och oljor. Att använda rätt smörjmedel i rätt mängd är vitalt för att få din utrustning att prestera på topp och undvika kostsamma stillestånd och reparationer. För att få en dyrbar pilot att hålla länge är det mycket viktigt att du använder tillräckligt mycket och rätt luftolja, annars slits splinesen ner fortare än resten av piloten.

Vårt sortiment

Skyddlock
Smörjfett
Smörjapparat för luftverktygsolja
Gängfett

Osäker på vad du behöver?
Lugn, vi hjälper dig