Ringborrsystem

Mitsubishi - En av världens största tillverkare av bergborrutrustning

Ringborrsystem - Mitsubishi

Mitsubishis borrsystem är lättanvända produkter med hög kvalitet. Geomek tillhandahåller olika borrsystem till de vanligast förekommande dimensionerna Ø 114,3 – 1016mm. Men vi kan givetvis hjälpa er om ni har speciella önskemål, utöver dessa.

Vårt mål är att alltid ha ett par hundra ringset och en handfull piloter, av de vanligaste dimensionerna på hyllan. På så sätt lyckas vi svara på akuta beställningar. Vi har mångårig erfarenhet av produkterna. Det innebär att vi känner till och vet hur du ska lösa många av de problem du kan råka ut för vid sänkhammarborrning. Vi är alltid angelägna om att bistå med tips och problemlösning när du är i behov av det.

Förutom våra omfattande lager i Spånga & Kungälv, har vi även ett konsignationslager hos Scandia Steel i Litauen, samt hos SSAB i Finland, där du kan få dina ringar svetsade på rör innan leverans.

Varför välja Mitsubishi
  • Den höga stålkvaliteten ger slitstyrka och livslängd
  • Många och stora stift, dessutom lödda på plats på ringar upp till Ø324 mm.
  • L-systemet rymmer mer än alla andra
  • Heavy duty, A-systemet går längre
  • Vår gedigna kunskap och lagerhållning
L/LL-systemet
För att rymma skarvhylsorna på gängade rör, utvecklade vi tillsammans med Mitsubishi, L-systemet. Till skillnad från A-systemet får L-systemet ingen konstruktionssvets, detta då ring-setet träs rund röret och röret därmed vilar direkt på den rörliga ringen. Eftersom denna har högre stålkvalitet och lika grov, eller grövre, godstjocklek än röret kan vi garantera att det pålen vilar på har längre livslängd än själva röret. Idag är detta det klart dominerande Mitsubishisystemet. LL-systemet är en vidareutveckling och optimering av L-systemet. Cirka 30% mindre material minskar miljöbelastningen, minskad ytterdiameter på ringarna ökar borrsjunkningen. LL är fullt kompatibelt med L, LL kan borras med L-piloter och vise versa. Sedan sommaren 2021 implementeras LL succesivt och kommer på sikt att ersätta L-systemet i allt annat än tuffare förhållanden.
A-systemet, Heavy duty
A-systemet var Mitsubishis ursprungliga ringborrsystem. Det känns igen på att ringarna träs in i röret, på de längre piloterna och dessas dubbla slagkanter. De dubbla slagkanterna – där den ena slår på själva slagskon, den andra på ringen – är anledningen till att A-systemet ofta används vid extra tuffa förhållanden. A-systemet går helt enkelt längre än de allra flesta andra ringborrsystem.
Venturi
Venturi-systemet har utvecklats för känsliga markförhållanden och krav på minimal områdespåverkan, skillnaden, jämfört med en vanlig pilot, ligger i hur luften styrs i pilotkronan. Venturipiloterna är kompatibla med L-systemets ring-set, men det finns även specialanpassade ring-set. Venturipiloterna har även visat sig effektiva vid borrning genom trä, samt i så kallad suddgummilera.

Osäker på vad du behöver?
Lugn, vi hjälper dig