Stångstag - Spantec

Stångstag skiljer sig från självborrande stag i och med att de är solida, ej ihåliga, och installeras efter borrning. I likhet med MAI-stagen består de av: skarvstång, skarvhylsor, ankarplatta och låsmutter.

Stångstag går att beställa med dubbelt korrosionsskydd, de levereras då ingjutna i cement, så att de efter installation får dubbla, täckande korrosionsskydd. Detta gör att stångstag är vanligare i permanenta konstruktioner än självborrande stag. Spantecs stag går att beställa i svartstål, galvaniserat, rostfritt och med dubbelt korrossionsskydd. Man har ett brett utbud av tillbehör att välja mellan, allt beroende på vad som är lämpligast i just ditt projekt.

Spantec

En av våra nyare leverantörer är Spantec, som tillverkar stångstag, linstag och domkrafter med kringutrustning. Spantec ingår i Bauer group och ligger i Schrobenhousen i Bayern. Precis som de andra företagen i Bauer group, kännetecknas Spantec av innovativitet och högt ställda kvalitetsambitioner.