Linstag - Spantec

Linstag - Spantec

Linstagen i Spantecs standardsortiment är 2 – 12 linors-stag, men går naturligtvis att beställa med många fler linor än så. Spantec är den enda tillverkare som garanterar 100% fettfyllning i slangarna linorna löper i. Detta gör att inget läckage sker genom linorna i projekt med högt vattentryck och säkerställer korrosionsskyddet.

Spantec har även utvecklat glasfiberstag, dessa skarvas ihop så att bara den övre delen består av stållinor. Dessa kan användas då man vet att man – i närtid, eller senare – kan behöva schakta i det område stagen löper igenom.

En av våra nyare leverantörer är Spantec, som tillverkar stångstag, linstag och domkrafter med kringutrustning. Spantec ingår i Bauer group och ligger i Schrobenhausen i Bayern. Precis som de andra företagen i Bauer group, kännetecknas Spantec av innovativitet och högt ställda kvalitetsambitioner.

Osäker på vad du behöver?
Lugn, vi hjälper dig