Produkter

Vi erbjuder ett komplett sortiment av utrustning för geotekniska och miljögeotekniska undersökningar.

Produkter

Geomek tillhandahåller ett komplett sortiment av utrustning för att utföra geotekniska och miljögeotekniska undersökningar.

Hos oss hittar du sonderingsutrustning, provtagare av olika typer för både jord och vatten, PEH-rör för vattenprovtagning, grundvattenrör och mätutrustningar.

Genom vårt breda sortiment av geoteknisk utrustning har vi möjlighet att alltid leverera rätt produkt till våra kunder. Dessutom har vi möjlighet att komplettera och föreslå nya lösningar, lösningar som baseras på våra erfarenheter från grundläggning.

Geoutrustning
Knapp
Miljögeoteknik
Knapp
Instrumentering
Knapp