Sänkhammare - Guide

Varför sänkhammare, och hur går det till?

Hur går det till?

Sänkhammarborrning utförs med en luft, eller vattendriven hammare längst ner på borrsträngen. Med sänkhammare kan man driva ner rör eller borra rena berghål. I borriggen sitter en rotationsenhet. Luft eller vatten leds ner via borrören och in i hammaren där det driver en kolv som står för slagen som slår ner borrkronan i materialet.

Varför sänkhammare?

Fördelen med sänkhammarborrning är att slaget, som är det som avverkar material, hamnar direkt ovanför borrkronan. Med andra ord undviker man energiförluster genom en lång borrsträng. Detta möjliggör effektiv borrning oavsett djup, man brukar säga att hammaren inte vet på vilket djup den befinner sig. Med sänkhammare kan man därmed borra flera kilometer djupa hål.

Vattenborrning

Vattenborrning, eller Wassara är inte lika vanligt som borrning med luft men kan användas då markförhållandena är känsliga. Vatten kan – till skillnad från luft – inte komprimeras, vilket gör att det inte riskerar att expandera nere i marken under borrning. Därför används ibland vattendriven sänkhammare i de fall där man är rädd att skada intilliggande konstruktioner, eller skapa sättningar.

Rördrivning

Idag används oftast ett ring- eller ving-system för att påla eller driva ner foderrör.  Asymmetriska system som Tubex eller Odex används fortfarande men var vanligare förr. 

 

Utrustningen

Förutom borriggen behöver man en kompressor eller – vid vattenborrning – en pump. Luft eller vattenslang mellan kompressor/pump och maskin. Borrör som skarvas på vartefter man borrar sig nedåt. En sänkborrhammare, varpå man fäster en borrkrona med hårdmetallstift. Vid rördrivning används samma utrustning med skillnaden att man har en pilotborrkrona som hakar i en ringborrkrona, som är svetsad i botten på röret. Man borrar ned till önskat djup genom att skarva på borrör och pålrör vartefter. Därefter backar man pilotborrkronan ur ringborrkronan och drar upp borrsträngen.

Effektivitet

Precis som med all borrning beror effektiviteten på, hur pass skicklig operatören är, att han har rätt maskinutrustning och rätt borrutrustning för de specifika förhållandena.

Geomek – borrutbildning

Vill du lära dig mer om borrning?
Geomek håller sedan flera år tillbaka en borrutbildning. Denna vänder sig till tjänstemän och yrkesarbetare på grundläggningsföretag, samt konstruktörer.
Utbildningen fokuserar på grundläggande principer och förhållningssätt för borrning, samt skötsel och underhåll av borrutrustning. Vår erfarenhet visar att det finns mycket pengar och huvudvärk att spara på att optimera sin borrning och skötsel av utrustning.

Osäker på vad du behöver?
Lugn, vi hjälper dig

Välkommen Hugo!

Vad var det som fick dig att söka dig till Geomek? – Jag kände att det var en naturlig utveckling, att bli säljare inom Grundläggning. Geomek är ett företag som [...]
Read more