MAT-Obermann

Injekteringsutrustning inom grundläggning

MAT-Obermann

Det tyska företaget MAT är en del av Bauergruppen, under 2019 förvärvade MAT den anrika tillverkaren av injekteringsplattformar, Obermann. MAT- Obermann tillverkar pumpar och injekteringsutrustning inom grundläggning, bl.a. kompletta system för blandning och rening av bentonit till Sekant/Slitsmurar, pumpar för slurry samt injekteringsutrustning till stagborrning och dylikt. För den skandinaviska marknaden har injekteringsutrustning och slangpumpar störst betydelse.

Injekteringsutrustningen kan fås el eller dieseldrivna, med manuell eller automatisk blandning samt med ett uppsamlingssystem för att dokumentera injekteringen. Slangpumpar används för bortpumpning av t.ex. suspensioner efter Jet-grouting eller installation av Sekant/slitsmurar.

MAT-Obermann tillhandahåller även utrustning för jet-groting, kontakta oss för vidare information, eller gå in på MAT-Obermanns hemsida.

Osäker på vad du behöver?
Lugn, vi hjälper dig