Instrumentering

Instrumenteringsutrustning

Övervakning av projekt och att få ut korrekt data blir allt viktigare. Därför samarbetar Geomek enbart med världsledande leverantörer av instrumentering. Vi kan leverera allt från grundvattensänkning, spontövervakning med stagkraftgivare, stabilitetsövervakning med inklinometer eller extensometer. Systemen finns med fjärr-, eller manuell övervakning. Utdata kan läsas av manuellt på plats, eller presenteras via en molnbaserad visualiseringstjänst. Allt beroende på vad du behöver för ditt projekt.

Vi hjälper våra kunder hela vägen

Vid en uppmätning av inklinometerrör, som vi gjorde på uppdrag av en av våra kunder, visade ett av rören märkliga värden. Vi misstänkte felfunktion på det aktuella röret. Kunden stod inför en ominstallation. För att bekräfta att en ominstallation var nödvändig, föreslog vi för kunden att vi skulle filma röret från insidan för att kunna avgöra vad som var fel. Redan dagen efter kunde vi konstatera att rören vridit sig i förhållande till varandra. Det hade gjort att spåren i rören tandade vilket i sin tur gjorde att sonden spårade ur. Tack vare filmen kunde kunden visa och förklara problemet lättare för sin beställare och därmed också styrka att en ominstallation krävdes.