Instrumenteringsutrustning

Övervakning av projekt blir allt viktigare och att få ut korrekt data är vitalt. Därför samarbetar Geomek enbart med världsledande leverantörer av instrumentering. Vi kan leverera till såväl mindre som större projekt, allt från grundvattensänkning, spontövervakning med stagkraftgivare, stabilitetsövervakning med inklinometer eller extensometer. Systemen kan levereras med fjärr-, eller manuell övervakning. Utdata kan läsas av manuellt på plats, eller presenteras via en molnbaserad visualiseringstjänst, allt beror på vad du behöver för ditt projekt.

Vid uppmätning av inklinometerrör åt en av våra kunder, visade ett av rören märkliga värden. Man misstänkte felfunktion på det aktuella röret. Kunden stod inför en ominstallation av röret. För att bekräfta att en ominstallation var nödvändig, föreslog vi för kunden att vi skulle filma röret från insidan för att kunna avgöra vad som var fel. Redan dagen efter kunde vi, efter filmning konstatera att rören vridit sig i förhållande till varandra, vilket gjorde att spåren i rören tandade, därför spårade sonden ur. Kunden kunde visa filmen för sin beställare och förklara problemet och anledningen till att en ominstallation krävdes.