Geoteknik

Ett komplett sortiment av utrustning för att utföra geotekniska och miljögeotekniska undersökningar.

Kontakta oss

Rätt teknik. Rätt kunskap.

Geoteknik är, parallellt med grundläggning, det område vi kan bäst. Efter att ha grävt ner oss i 100-tals olika uppdrag genom åren har vi lärt oss två saker:

1: Bara de bästa maskinerna och den mest tillförlitliga utrustningen är bra nog.

2: Ju mer vi kan om själva fältarbetet och vad du som kund vill uppnå, desto mer framgångsrikt samarbete.

Räkna alltså med största möjliga uppbackning, vare sig det gäller mer omfattande geotekniska undersökningar eller mindre miljögeotekniska projekt.

Som Geomek-kund har du naturligtvis tillgång till allt du behöver för ditt borruppdrag – sonderingsutrustning, provtagningsutrustning, grundvattenrör, instrumentering och andra tillbehör.

Telefon:

+46 8-744 05 00