Miljögeoteknik

Miljögeoteknik

Ofärgade PEH-rör kallas ofta för ”miljörör”. Dessa rör är klassade för användning inom livsmedelsindustrin och används ofta vid miljögeotekniska undersökningar. Till rören, som finns i ett antal olika dimensioner, finns också slitsade rör som används som filter i botten.

Vi är en komplett leverantör av förbrukningsmaterial inom miljögeoteknik. Vi kan leverera allt från pumpar till provtagningspåsar.

Vi levererar endast Kiwa-certifierade HDPE-produkter för miljöprovtagning, för att säkerställa provtagningresultatet.

Sand & Bentonit

Vid miljöundersökningar är det viktigt att det material som används uppfyller ställda krav. Filtersand levereras i säck med bestämd kornstorlek, medan bentonit används för att täta runt provtagningsrör. Bentonit är en torkad lera, som sväller vid kontakt med vatten och skapar då en tät skärm runt röret. Bentonit finns i pulver, pellets- och granulatform.

Bailers

Bailers, så kallade vattenhämtare, används för miljöprovtagning av vatten. Vi har bailers i olika material och i ett urval av dimensioner och längder. Bailers av engångstyp är vanligast, eftersom det är mycket svårt att få produkten helt ren efter användningen.