RTG Rammtechnik GmbH

RTG Rammtechnik GmbH grundades 1996 som ett helägt dotterbolag till BAUER Maschinen, och är idag ett av många företag i BAUER Maschinen-gruppen. Genom lång erfarenhet och hög innovationsförmåga, har de satt standarden för pålning och spontning vid svåra grundläggningar. 

Några av RG-riggarnas styrkor är:

RTG-master/torn: 

Kombinationen av karakteristisk styrka och stabilitet med minsta möjliga tillverkningsvikt, är en garant för starka styva och motståndskraftiga master för högsta vridmoment. 

Basmaskinerna:

Är utvecklade av och för RTG:s mastburna pålnings- och spontmaskiner, och karaktäriseras av speciellt utformade underreden, s.k. ”superstructure chassis”. Dieselmotorer upp till 570 kW och högeffektiva hydraulsystem levererar kraft nog – med marginal – för vibratorer, borr- och pålningsverktyg. 

RTG-maskinerna kan nu även utrustas för borrning av stålrörspålar i stora dimensioner med utvikbar rotationsenhet för enklare skarvning.