Sand/bentonit

Vid miljöundersökningar är det viktigt att det material som används uppfyller ställda krav. Filtersand levereras i säck med bestämd kornstorlek, medan bentonit används för att täta runt provtagningsrör. Bentonit är en torkad lera, som sväller vid kontakt med vatten och skapar då en tät skärm runt röret. Bentonit finns i pulver, pellets- och granulatform.

Art.nr.
Benämning
25190009
Bentonit granulat, 1 ton
25190002
Bentonit granulat, 25 kg
25190011
Bentonit Mikolit 300 2-7mm
25190007
Bentonit pellets 7-15 mm 25 kg
25190003
Bentonit pellets, 25 kg
25190005
Filtersand 0,4 - 0,8 mm 25 kg
25190008
Filtersand 1,2-2,0 mm 1 ton
25190001
Filtersand 1,2-2,0 mm 25 kg