Geomaskiner och service

Geomek är återförsäljare av Geoelectrics geoteknikriggar. Geoelectrics maskiner präglas av kvalitet, säkerhet och innovativa idéer.

Vi har ett nära och effektivt samarbete direkt med konstruktionsavdelningen på Geoelectric, detta gör att vi kan vara ett professionellt stöd under hela leveransprocessen.

I dagsläget producerar Geolectric fem modeller; MTG2000, MTG3000, MTG4000, MTG5000 och MTG7000. Genom vårt samarbete kan vi också erbjuda dig ett brett spektrum av specialanpassningar.

Vår verkstad har en kunnig och erfaren geomaskinavdelning som erbjuder service av alla typer av georiggar, vi kan även erbjuda fasta serviceavtal.