Geomaskiner och service

Geomek är återförsäljare av Geotechs geoteknikriggar. Geotechs maskiner präglas av kvalitet, säkerhet och innovativa idéer.

Vi har ett nära och effektivt samarbete direkt med konstruktionsavdelningen på Geotech, detta gör att vi kan vara ett professionellt stöd under hela leveransprocessen.

Vår verkstad har en kunnig och erfaren geomaskinavdelning som erbjuder service av alla typer av georiggar, vi kan även erbjuda fasta serviceavtal.