Ofärgade PEH-rör kallas ofta för ”miljörör”. Dessa rör är klassade för användning inom livsmedelsindustrin och används ofta vid miljögeotekniska undersökningar.

Till rören, som finns i ett antal olika dimensioner, finns också slitsade rör som används som filter i botten. Vi är en komplett leverantör av förbrukningsmaterial inom miljögeoteknik. Vi kan leverera allt från pumpar till provtagningspåsar.Vi levererar endast

Kiwa-certifierade HDPE-produkter för miljöprovtagning, för att säkerställa provtagningresultatet.