Foderrör

Foderrör

För att kunna utföra bra provtagningar vid geotekniska undersökningar används olika modeller av foderrör.
Dessa borras ner genom fyllnadsmassor för att på så sätt få ett ”rent” rör att driva ner, t.ex. en provtagare.

Vårt Mitsubishi – ringborrsystem är anpassat för att rymma en kolvprovtagare, typ St II. Systemet består av en pilotkrona, ring set och ett foderrör. Det är mer lättdrivet än OD-systemet, då foderröret ej behöver rotera under rördrivningen.

Fler produkter

Provtagningsutrustning
Knapp
Grundvattenrör
Knapp
Stänger
Knapp
Borrkronor
Knapp
Stagkraftgivare
Knapp