Foderrör

För att kunna utföra bra provtagningar vid geotekniska undersökningar används olika modeller av foderrrör. Dessa borras ner genom fyllnadsmassor för att på så sätt få ett ”rent” rör att driva ner, t.ex. en provtagare. 

Vårt Mitsubishi – ringborrsystem är anpassat för att rymma en kolvprovtagare, typ St II. Systemet består av en pilotkrona, ring set och ett foderrör. Det är mer lättdrivet än OD-systemet, då foderröret ej behöver rotera under rördrivningen.