2021-01-29

Nya Mitsubishi LL

Vi genomför just nu det tredje testet av Mitsubishis nya LL-ringsystem i samarbete med PEAB, på projekt Väsjön.

LL- systemet är en optimerad utveckling av vårt standard-borrsystem L och fullt kompatibelt med detta. Syftet med LL-systemet är att optimera borrsjunkning, livslängd på piloter, samt minska vårt CO²-avtryck genom att minimera materialåtgång för både ringar och piloter.

På Väsjön är det 220-rör som borras, vissa av pålarna 4 meter i mycket hårt berg. Allt har hittills fortlöpt enligt plan med en mycket nöjd borrbesättning. Vi har tidigare testat både 170 och 220 i samarbete med Svevia och Grundia.

Ringborrsystem

Mitsubishi - En av världens största tillverkare av bergborrutrustning. Läs mer