Topphammarborrning-guide

Var topphammarborrning och hur går det till?

Kontakta oss

Princip

Vid topphammarborning har du en borrkrona längst ner i ändan på en borrsträng, i vars andra ända det som sköter både rotation och slag sitter. Det vill säga, topphammaren, i masten på borriggen. Detta gör att topphammarborrning aldrig är lika effektivt som sänkhammarborrning, då slagenergin måste färdas genom borrsträngen ner till kronan. Således minskar dessutom effektiviteten med djupet.

Topphammaren är hydraulisk och driver en hejare inne i hammaren och en rotation. I hammaren sitter en nackadapter, på denna gängar man en spolhuvudsadapter. Utanpå spolhuvudsadaptern träs en spolring, som har till uppgift att leda vatten eller injekteringsbruk ner i borrsträngen. Vid OD-borrning gängar man dessutom på en spolklocka på spolhuvudsadaptern.

Varför topphammare?

Det är enklare och billigare, man behöver egentligen bara det som sitter på maskinen. Om markförhållandena är känsliga är det skonsamt, eftersom man inte blåser ner en massa komprimerad luft i marken. Vid Stagborrning är det helt enkelt enda allternativet.

Tillämpningar

Inom grundläggning i Skandinavien används topphammare mest för borrning av självborrande stag. Man kan även driva ner rör med ringsystem, eller OD-system.

Stagborrning

Man behöver ingen kompressor för stagborrning, istället använder man vatten eller injekteringsbruk som spolmedium. För att uppnå önskad effektivitet är det viktigt att man har rätt storlek på hammare till rätt stag. Det är annars risk att man skadar hammaren, att kapaciteten blir låg eller obefintlig.

Telefon

08-744 05 00