MAT

Det tyska företaget MAT tillverkar pumpar och reningsutrustning inom grundläggning, bl.a. kompletta system för blandning och rening av bentonit till Sekant/Slitsmurar, pumpar för slurry samt injekteringsutrustning till stagborrning och dylikt. För den skandinaviska marknaden har injekteringsutrustning och slangpumpar störst betydelse.

Injekteringsutrustningen kan fås el- eller hydrauldrivna, med manuell eller automatisk blandning samt med ett uppsamlingssystem för att dokumentera injekteringen. Slangpumpar används för bortpumpning av t.ex. suspensioner efter Jet-grouting eller installation av Sekant/slitsmurar.

MAT IPC-100 E Injekteringsplatform. Kapacitet 100 Liter/min (3,0 m3/h), 100 Bar