Grundvattenrör

Grundvattenrör installeras av många olika anledningar. Därför är det viktigt att man har koll på syftet med den specifika installationen, så att rätt rörtyp och installationsförfarande används. Rören används till exempel för, grundvattennivåmätning, hydrologiska tester, portrycksmätnig eller provtagning.