Geomaskiner och service

Geomek är återförsäljare av Geoelectrics geoteknikriggar. Geoelectrics maskiner präglas av kvalitet, säkerhet och innovativa idéer.

Vi har ett nära och effektivt samarbete direkt med konstruktionsavdelningen på Geoelectric. Det gör att vi kan vara ett professionellt stöd under hela leveransprocessen.

I dagsläget producerar Geolectric tre modeller; MTG2000, MTG3000 och MTG7000. Genom vårt samarbete kan vi dock erbjuda dig ett brett spektrum av specialanpassningar.