Grundläggning

Topphammarborrning

För topphammarborrning levererar vi alla typer av stänger och stångadaptrar.

Kontakta oss

TOPPHAMMARBORRNING

För topphammarborrning levererar vi alla typer av stänger och stångadaptrar.

Om topphammarborrning

Vid topphammarborning sitter en borrkrona längst ner i ena änden på en borrsträng, i vars andra ända det som sköter både rotation och slag sitter, d v s topphammaren, i masten på borriggen. På grund av det är topphammarborrning lite mindre effektiv än sänkhammarborrning, eftersom slagenergin måste färdas hela vägen ner genom borrsträngen till kronan. Dessutom minskar effektiviteten med djupet.

Själva topphammaren

Topphammaren är hydraulisk och driver en hejare inne i hammaren och en rotation. I hammaren sitter en nackadapter, på denna gängar man en spolhuvudsadapter. Utanpå spolhuvudsadaptern träs en spolring, som har till uppgift att leda vatten eller injekteringsbruk ner i borrsträngen. Vid OD-borrning gängar man dessutom på en spolklocka på spolhuvudsadaptern.

Fördelar med topphammare

  • Enkel borrning
  • Billigare borrning
  • Skonsam borrning
  • Vid Stagborrning – det enda alternativet!

Läs mer om topphammarborrning i vår guide, välkommen!

Telefon:

+46 8-744 05 00